Zabýváme se komplexním dotačním poradenstvím z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a národních dotací se zvláštním zaměřením na dotace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Naše služby jsou zejména směřovány především na malé, střední a velké podniky definované dle metodiky EU, ale rovněž i na podnikající fyzické osoby, které se v rámci svých podnikatelských aktivit zabývají výzkumem, vývojem či inovacemi. Služby poskytujeme na území celé České republiky.