Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte:

  • první konzultační schůzka zdarma
  • příprava a sepis dotační žádosti zdarma – pouze pro členy Premium Club JP
  • naše provize z obdržené dotace 3 – 10 % z částky obdržené dotace
  • obstarávání výběrových řízení dle individuální dohody
  • administrace realizovaného projektu dle individuální dohody

S námi nic neriskujete. Zamýšlený projekt s Vámi zkonzultujeme a navrhneme možné varianty financování z ESI fondů či národních dotací. V závislosti na výši způsobilých výdajů a složitosti projektové žádosti stanovíme výši provize jakožto podíl z částky obdržené dotace. Ceny administrace realizovaného
projektu a obstarávání výběrových řízení jsou stanoveny vždy individuálně po dohodě s klientem
v návaznosti na složitost daného případu.